Seglingen

Något som är helt fantastiskt är att segla och då framför allt i varma länder.
Har sedan 2005 Förarintyg för fritidsbåt och Seglarintyg.